“Identiteet ekraanil” on gümnaasiumiastmele loodud õppematerjal. Üks läbiv teema - identiteet ehk küsimus enda tundmisest - pakub võimaluse siduda erinevaid humanitaar-, sotsiaal- ja loodusainete valdkonna tunde. Õppetükkide lähtekohaks on Anton Hansen Tammsaare romaanisarja “Tõde ja õigus” I osa ning selle ekraniseering režissöör Tanel Toomi meeskonna poolt.

“Tõe ja õiguse” I osa peetakse ühelt poolt eestikeelse kultuuri võtmetekstiks. Nii suunab õpikeskkond arutlema oma rahvusliku identiteedi üle ja võrdlema selle vahendamist kirjanduse ja filmi keeles täna ja pea sajandi eest. Teisalt pakuvad samad tekstid aga põnevaid näiteid, mille abil mõtestada ka inimestevaheliste isiklike ja sotsiaalsete suhete kujunemist ja toimimist. Samuti on Vargamäe lugu ühtlasi lugu inimese suhetest oma maaga ja kõigi elusolenditega, kellele see samuti koduks on. Nii on õppetükkide eesmärgiks arutleda identiteedi ja enese mõistmise üle nii inimestevaheliste suhete, rahvusliku kuuluvuse kui elusa keskkonna perspektiivis.

Digitaalne õpikeskkond ühendab teemade käsitlemisel sõnade, helide, liikuvate ja liikumatute piltide, interaktiivsete mängude võimalusi ning pakub seostatud viiteid ka teistele veebiallikatele. Seega aitab “Identiteet ekraanil” edendada digitaalset ja kultuurilist kirjaoskust üheaegselt.

Kuid inimene otsib püsivat, jäädavat, ta otsib seda usus, teaduses, kunstis, praktilises eluski; ta otsib seda sellepärast, et ainult püsivusega oskab inimese vaim midagi peale hakata, ainult püsivuse kaudu võib ta aimu anda ja ka aimu saada elavast, igavesti liikuvast.

A. H. Tammsaare

“Inimese jälil” (1919)

“Tõe ja õiguse” maailm

Vaata lähemalt!